O’Reilly Fall Nationals NHRA Winston DragRacing
Thursday

Qualifying Round 1 Order
Qualifying Round 2 Order
Elimination Round 1 Results

Stock

Order for Qualifying Round 1

ENNIS, Texas - SUMMIT FastNews - Order after one round of qualifying in Stock at the 16th annual O'Reilly Fall Nationals presented by Castrol Syntec:

 Psn  Driver          Class Index  ET  Ov/Un

  1. Jeff Teuton       ET/SA 13.30 12.118 -1.182
  2. Marty Burke        C/SA 11.70 10.552 -1.148
  3. George Cox        E/SA 12.00 10.860 -1.140
  4. Amy Faulk         D/SA 11.85 10.711 -1.139
  5. Marty Woffard       K/S 12.85 11.721 -1.129
  6. Mike Wenke        B/SA 11.55 10.438 -1.112
  7. Lisa Stephenson     EF/SA 15.90 14.794 -1.106
  8. Ronnie Cardwell      J/SA 12.75 11.648 -1.102
  9. Kent LaPorte       M/SA 13.15 12.055 -1.095
 10. Bert Morgan        R/SA 14.35 13.256 -1.094
 11. Ben Wenzel         E/S 11.95 10.910 -1.040
 12. Brian Van Poppel     H/SA 12.45 11.431 -1.019
 13. Emory Stull        D/SA 11.85 10.837 -1.013
 14. Jim Cimarolli       B/SA 11.55 10.544 -1.006
 15. Debbie Cardwell      K/SA 12.95 11.952 -0.998
 16. Verne Buchanan      H/SA 12.45 11.460 -0.990
 17. Steven Hall        B/SA 11.55 10.579 -0.971
 18. Jeff Hefler        F/SA 12.15 11.180 -0.970
 19. Lewis Conkey        N/S 13.25 12.286 -0.964
 20. Don Cossey        I/SA 12.60 11.637 -0.963
 21. Steve Brack        H/S 12.30 11.338 -0.962
 22. Brian Rogers       H/SA 12.45 11.494 -0.956
 23. Patrick Courts Sr.    O/SA 13.45 12.512 -0.938
 24. Paula Cotten       G/SA 12.30 11.368 -0.932
 25. Gary Emmons        E/SA 12.00 11.070 -0.930
 26. Larry Hill        B/SA 11.55 10.628 -0.922
 27. Larry Owens        C/SA 11.70 10.785 -0.915
 28. Marion Stephenson     P/SA 13.75 12.837 -0.913
 29. Greg Hill         I/SA 12.60 11.697 -0.903
 30. Kevin Helms        B/S 11.50 10.597 -0.903
 31. Dennis Oliver       G/S 12.20 11.306 -0.894
 32. Wayne Larsen        F/S 12.10 11.214 -0.886
 33. Mike Dobrovich      G/SA 12.30 11.418 -0.882
 34. Jack Larsen        C/SA 11.70 10.826 -0.874
 35. Billy Lynn        K/SA 12.95 12.082 -0.868
 36. Leon Philpot       D/SA 11.85 10.988 -0.862
 37. Jonathan Petty      H/SA 12.45 11.605 -0.845
 38. Shane Smith        A/SA 11.30 10.463 -0.837
 39. Dale Hulquist       D/SA 11.85 11.021 -0.829
 40. Bob Murray        CT/SA 13.05 12.223 -0.827
 41. Jeff Swanson        I/S 12.50 11.675 -0.825
 42. Ronnie Charnes      J/SA 12.75 11.942 -0.808
 43. James Paul        G/SA 12.30 11.493 -0.807
 44. Sammy Pizzolato      B/SA 11.55 10.783 -0.767
 45. Steve Faulkner       E/S 11.95 11.184 -0.766
 46. Jamie Kilgore       A/S 11.25 10.484 -0.766
 47. Mike Schommer       F/SA 12.15 11.396 -0.754
 48. Bob Ruther         J/S 12.65 11.899 -0.751
 49. Jimmie Hutto       A/SA 11.30 10.554 -0.746
 50. Gerald Nivans      JT/SA 16.80 16.055 -0.745
 51. Bobby Roper        A/SA 11.30 10.569 -0.731
 52. Mike Cotten        H/SA 12.45 11.724 -0.726
 53. Heather Ford       B/SA 11.55 10.836 -0.714
 54. Lee Bannister       G/SA 12.30 11.591 -0.709
 55. Bobby Brannon       A/SA 11.30 10.619 -0.681
 56. Charlie Ford       B/SA 11.55 10.871 -0.679
 57. John Dourlet       A/SA 11.30 10.636 -0.664
 58. Billy Leber        L/SA 13.00 12.372 -0.628
 59. Ty Casey         F/SA 12.15 11.525 -0.625
 60. Bill Bogues        H/SA 12.45 11.836 -0.614
 61. Bob Shaw         U/SA 15.15 14.538 -0.612
 62. Troy Vogel        G/SA 12.30 11.721 -0.579
 63. Tim Bartlett       I/SA 12.60 12.054 -0.546
 64. Harvey Emmons III     H/SA 12.45 11.932 -0.518
 65. John Bartlett       E/SA 12.00 11.488 -0.512
 66. Clay Peterson       J/SA 12.75 12.241 -0.509
 67. Al Corda         C/SA 11.70 11.198 -0.502
 68. Jerry Emmons       I/SA 12.60 12.100 -0.500
 69. Butch Marlow       G/SA 12.30 11.809 -0.491
 70. Ricky Kyles        Q/SA 14.10 13.649 -0.451
 71. Steve Couch       DT/SA 13.10 12.687 -0.413
 72. Ron Muncy         J/S 12.65 12.242 -0.408
 73. Jerry Hefler        P/S 13.65 13.268 -0.382
 74. W.H. Montgomery      Q/SA 14.10 13.718 -0.382
 75. Timothy Cruce       K/SA 12.95 12.573 -0.377
 76. Lee Zane         J/SA 12.75 12.517 -0.233
 77. Larry Hudson        H/S 12.30 12.097 -0.203
 78. Fred Riba         W/S 16.60 16.417 -0.183
 79. Ron Watson        N/SA 13.30 13.178 -0.122
 80. Larry Hodge        N/SA 13.30 13.238 -0.062
 81. Lane Weber        V/SA 15.80 15.756 -0.044
 82. Toby Lang         G/SA 12.30 12.265 -0.035
 83. Terry Lacy        GF/S 16.75 16.847  0.097
 84. Jerry Davis        G/SA 12.30 12.540  0.240
 85. Kenny Bomar        A/SA 11.30 12.810  1.510
 86. Bill Koski         U/S 14.95 17.154  2.204
 87. Michael Duffy      GF/SA 17.20  DQ
 88. Frank Weaver       K/SA 12.95  DQ
 89. Jim Eubank        J/SA 12.75  DQ
 90. Donnie Frederick Jr.   G/SA 12.30  DQ
 91. Jeromy Hefler       E/SA 12.00  DQ
Stock

Order for Qualifying Round 2

ENNIS, Texas - SUMMIT FastNews - Final order after 2 rounds of qualifying in Stock at the 16th annual O'Reilly Fall Nationals presented by Castrol Syntec:

 Psn  Driver          Class Index  ET  Ov/Un

  1. Jeff Teuton       ET/SA 13.30 12.118 -1.182
  2. Bert Morgan        R/SA 14.35 13.193 -1.157
  3. Marty Burke        C/SA 11.70 10.552 -1.148
  4. Brian Van Poppel     H/SA 12.45 11.307 -1.143
  5. George Cox        E/SA 12.00 10.860 -1.140
  6. Amy Faulk         D/SA 11.85 10.711 -1.139
  7. Billy Lynn        K/SA 12.95 11.816 -1.134
  8. Marty Woffard       K/S 12.85 11.721 -1.129
  9. Mike Wenke        B/SA 11.55 10.438 -1.112
 10. Lisa Stephenson     EF/SA 15.90 14.794 -1.106
 11. Ronnie Cardwell      J/SA 12.75 11.648 -1.102
 12. Kent LaPorte       M/SA 13.15 12.055 -1.095
 13. Debbie Cardwell      K/SA 12.95 11.880 -1.070
 14. Verne Buchanan      H/SA 12.45 11.385 -1.065
 15. Allen Sherman       I/SA 12.60 11.553 -1.047
 16. Ben Wenzel         E/S 11.95 10.910 -1.040
 17. Jim Cimarolli       B/SA 11.55 10.533 -1.017
 18. Emory Stull        D/SA 11.85 10.837 -1.013
 19. Brian Rogers       H/SA 12.45 11.442 -1.008
 20. Joe Teuton Jr       B/SA 11.55 10.548 -1.002
 21. Al Corda         C/SA 11.70 10.716 -0.984
 22. Steven Hall        B/SA 11.55 10.579 -0.971
 23. Jeff Hefler        F/SA 12.15 11.180 -0.970
 24. Lewis Conkey        N/S 13.25 12.286 -0.964
 25. Don Cossey        I/SA 12.60 11.637 -0.963
 26. Steve Brack        H/S 12.30 11.338 -0.962
 27. Dennis Oliver       G/S 12.20 11.258 -0.942
 28. Patrick Courts Sr.    O/SA 13.45 12.512 -0.938
 29. Paula Cotten       G/SA 12.30 11.368 -0.932
 30. Gary Emmons        E/SA 12.00 11.070 -0.930
 31. Larry Hill        B/SA 11.55 10.628 -0.922
 32. Shane Smith        A/SA 11.30 10.380 -0.920
 33. Larry Owens        C/SA 11.70 10.785 -0.915
 34. Marion Stephenson     P/SA 13.75 12.837 -0.913
 35. Greg Hill         I/SA 12.60 11.697 -0.903
 36. Kevin Helms        B/S 11.50 10.597 -0.903
 37. Frank Weaver       K/SA 12.95 12.061 -0.889
 38. Wayne Larsen        F/S 12.10 11.214 -0.886
 39. Mike Dobrovich      G/SA 12.30 11.418 -0.882
 40. Jack Larsen        C/SA 11.70 10.826 -0.874
 41. Leon Philpot       D/SA 11.85 10.988 -0.862
 42. Troy Vogel        G/SA 12.30 11.450 -0.850
 43. Dale Hulquist       D/SA 11.85 11.001 -0.849
 44. Jonathan Petty      H/SA 12.45 11.605 -0.845
 45. Bob Murray        CT/SA 13.05 12.223 -0.827
 46. Jeff Swanson        I/S 12.50 11.675 -0.825
 47. Jimmie Hutto       A/SA 11.30 10.488 -0.812
 48. Ronnie Charnes      J/SA 12.75 11.942 -0.808
 49. James Paul        G/SA 12.30 11.493 -0.807
 50. John Dourlet       A/SA 11.30 10.513 -0.787
 51. Bob Ruther         J/S 12.65 11.877 -0.773
 52. Sammy Pizzolato      B/SA 11.55 10.783 -0.767
 53. Steve Faulkner       E/S 11.95 11.184 -0.766
 54. Jamie Kilgore       A/S 11.25 10.484 -0.766
 55. Mike Schommer       F/SA 12.15 11.396 -0.754
 56. Bobby Roper        A/SA 11.30 10.552 -0.748
 57. Gerald Nivans      JT/SA 16.80 16.055 -0.745
 58. Lee Bannister       G/SA 12.30 11.558 -0.742
 59. Jeromy Hefler       E/SA 12.00 11.259 -0.741
 60. Mike Cotten        H/SA 12.45 11.724 -0.726
 61. Bob Shaw         U/SA 15.15 14.424 -0.726
 62. Heather Ford       B/SA 11.55 10.836 -0.714
 63. Stan Holt         C/SA 12.15 11.449 -0.701
 64. Bobby Brannon       A/SA 11.30 10.619 -0.681
 65. Charlie Ford       B/SA 11.55 10.871 -0.679
 66. Butch Marlow       G/SA 12.30 11.631 -0.669
 67. Michael Duffy      GF/SA 17.20 16.565 -0.635
 68. Billy Leber        L/SA 13.00 12.372 -0.628
 69. Bill Bogues        H/SA 12.45 11.823 -0.627
 70. Ty Casey         F/SA 12.15 11.525 -0.625
 71. Jerry Davis        G/SA 12.30 11.714 -0.586
 72. Lee Zane         J/SA 12.75 12.179 -0.571
 73. Tim Bartlett       I/SA 12.60 12.032 -0.568
 74. Larry Hodge        N/SA 13.30 12.754 -0.546
 75. Floyd Colley       CF/SA 15.30 14.755 -0.545
 76. John Bartlett       E/SA 12.00 11.474 -0.526
 77. Harvey Emmons III     H/SA 12.45 11.930 -0.520
 78. Clay Peterson       J/SA 12.75 12.241 -0.509
 79. Jerry Emmons       I/SA 12.60 12.100 -0.500
 80. Donnie Frederick Jr.   G/SA 12.30 11.818 -0.482
 81. Ricky Kyles        Q/SA 14.10 13.649 -0.451
 82. W.H. Montgomery      Q/SA 14.10 13.650 -0.450
 83. Jerry Hefler        P/S 13.65 13.233 -0.417
 84. Steve Couch       DT/SA 13.10 12.687 -0.413
 85. Ron Muncy         J/S 12.65 12.242 -0.408
 86. Timothy Cruce       K/SA 12.95 12.573 -0.377
 87. Larry Hudson        H/S 12.30 11.991 -0.309
 88. Ron Watson        N/SA 13.30 13.033 -0.267
 89. Janice Lacy        GF/S 16.75 16.486 -0.264
 90. Fred Riba         W/S 16.60 16.391 -0.209
 91. Jim Eubank        J/SA 12.75 12.645 -0.105
 92. Lane Weber        V/SA 15.80 15.756 -0.044
 93. Toby Lang         G/SA 12.30 12.265 -0.035
 94. Kenny Bomar        A/SA 11.30 12.810  1.510
 95. Bill Koski         U/S 14.95 17.154  2.204
Stock

Results for Elimination Round 1

ENNIS, Texas - Class winners in Stock at the 16th annual O'Reilly Fall Nationals presented by Castrol Syntec:
   Num Class Driver, Home Town, Car Type

  5324    A/S Jamie Kilgore, Pleasantville IA, '68 Camaro
  7     B/S Kevin Helms, Mineola TX, '69 Camaro
  3222    E/S Ben Wenzel, Freeland MI, '67 Camaro
  4745    F/S Wayne Larsen, Chalmette LA, '72 Mustang
  4757    G/S Dennis Oliver, Stuttgart AR, '67 Camaro
  57     H/S Steve Brack, Lawrence KS, '86 Camaro
  4209    I/S Jeff Swanson, Arlington TN, '93 Mustang
  5264    J/S Bob Ruther, Yutan NE, '69 Camaro
  4007    K/S Marty Woffard, Gore OK, '66 Nova
  3850    N/S Lewis Conkey, London OH, '88 Camaro
  4144    P/S Jerry Hefler, Kennedale TX, '65 Impala
  4061    W/S Fred Riba, Mabelvale AR, '88 Mustang
  4074   A/SA Jimmie Hutto, Houston TX, '69 Camaro
  4011   B/SA Jim Cimarolli, Sulphur Springs TX, '70 Nova
  5300   C/SA Al Corda, Elk Mound WI, '01 Firebird
  256    D/SA Amy Faulk, Memphis TN, '01 Firebird
  4403   E/SA Gary Emmons, Pasadena TX, '98 Firebird
  4234   F/SA Jeff Hefler, Mansfield TX, '98 Firebird
  4689   G/SA Paula Cotten, Broken Arrow OK, '73 Duster
  1682   H/SA Brian Van Poppel, Perry Hall MD, '86 Camaro
  4446   I/SA Allen Sherman, Donaldsonville LA, '86 Camaro
  4602   J/SA Ronnie Cardwell, Ruston LA, '90 Firebird
  4088   K/SA Frank Weaver, Waco TX, '84 Trans Am
  15    L/SA Billy Leber, Buffalo NY, '88 Cutlass
  4648   M/SA Kent LaPorte, New Iberia LA, '85 Camaro
  3306   N/SA Larry Hodge, LaPlace IL, '75 Skylark
  4517   O/SA Patrick Courts Sr., New Iberia LA, '87 Firebird
  3321   P/SA Marion Stephenson, Danville IL, '88 Cutlass
  4835   Q/SA W.H. Montgomery, Okla City OK, '71 Chev
  3066   R/SA Bert Morgan, Charleston IL, '75 Buick Wgn
  5159   U/SA Bob Shaw, Sedalia MO, '85 El Camino
  5701   V/SA Lane Weber, Longmont CO, '78 Skyhawk
  5233   GF/S Janice Lacy, McPherson KS, '83 Dodge
  4114   CF/SA Floyd Colley, Waco TX, '84 Daytona
  3327   EF/SA Lisa Stephenson, Danville IL, '91 Delta 88
  3090   GF/SA Michael Duffy, Madison WI, '82 Aries Wgn
  4407   CT/SA Bob Murray, Onalaska TX, '00 Dakota
  5802   DT/SA Steve Couch, Sidney NE, '00 Dakota
  4022   ET/SA Jeff Teuton, Houma LA, '97 Dodge
  4261   JT/SA Gerald Nivans, Memphis TN, '91 RangerReturn to the main results page